Eilat
Picture for manufacturer מרקז דה ריסקאל
מרקז דה ריסקאל
ב-1858 התחיל החלום המשפחתי להקמת יקב איכות באזור ריוחה.
מהר מאוד קצר היקב שבחים על איכות יינותיו.
היום היקב אחראי על מהפכת האיכות שעברה על האזור המתבטא ביקב משוכלל ומודרני,
עיר יין הנותת את כל חוויית הייצור והגידול, והכרה והוקרה בינלאומיים.