Eilat
Picture for manufacturer קלוסטר אברבאך
קלוסטר אברבאך
המנזר 'אברבך' הוקם כבר בשנת 1136 לספירה ע"י נזיר שהגיע לגרמניה מבורגונדי שבצרפת.
כבר אז החל המנזר להיות ידוע בזכות יינות האיכות אשר מיוצרים במרתפיו.
במהלך השנים הפך המנזר לאחד מאחוזות היין הגדולות והמפורסמות בגרמניה.
מאז ועד היום לא נפסק ייצור היין ביקב המנזר.
אחוזת היין 'קלוסטר אברבך' היא מן היקבים הראשונים שפעלו להגדרת יינות וכרמי איכות ומהמקימות של 'איגוד אחוזות היין האיכותי בגרמניה'.